Dit is de disclaimer van Cavia oppas Drenthe.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- De eigenaar: De eigenaar van de website;
- Gebruik(en): Alle denkbare handelingen;
- Jij: De gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: Alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met zorg samengesteld. Cavia oppas Drenthe probeert actueel en correct te zijn met de op deze website aangeboden informatie. Cavia oppas Drenthe kan echter nimmer hierin compleet of volledig zijn. Doch, Cavia oppas Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van en/of voortvloeiend uit mogelijke onjuistheden van het getoonde en/of verstrekte informatie.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan Cavia oppas Drenthe te worden verzocht.

De teksten en foto’s op deze website zijn door Cavia oppas Drenthe zelf geproduceerd, er rust auteursrecht op, tenzij anders aangegeven.

Cavia oppas Drenthe behoudt alle rechten voor.